شــرکت پــارس پتـرو مرواریــد

سهامی خاص

شــرکت پــارس پتـرو مرواریــد (سـهامى خــاص) در ســال 1388 تاسـیس گردیده است و با پروانــه بهره بـردارى تولیــد انــواع رزیــنهاى پلــى یورتــان، کفپـــوش اپوکســـى، عایـــق رطوبتـــى، چســـب و رنـــگهاى صنعتـى و ساختمانى در شـــهرك صنعتــى شــکوهیه فعالیـت دارد و بــه عنـوان یـک تولیــد کننــده و پیمانـکار اجـراى پـروژه هــاى عمرانـى در موضوعـات فـوق مطـرح مـى باشـد ایـن شـرکت بـا در اختیـار داشـتن متخصصیـن بـا تجربـه در امــر تولیــد و آمــاده ســـازى رنــگ هــاى صنعتــى و مصــالح پایــه پلـــى یورتـــان و اپوکســـى مخصــوص انـــواع کفپـوش هــاى پارکینگـى، ورزشــى، صنعتـى و بیمارســتانى بـا تیـم مجـرب و کامــل اجرایـى آمادگـى انعقــاد قراردادهـاى تامیـن و اجــرا بـه هـر میـزان و در هـر نقطـه از کشـور ً یــا خــارج از کشـور بــراى کارفرمایــان محتـرم دارد

ادامه مطلب

1 - مدیریت پروژه ها و رئیس هیئت مدیره: مهندس محمد مکارم
فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی از دانشکده فنی دانشگاه تهران سال ١٣٩٣
فارغ التحصیل رشته MBA مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف سال ١٣٩٨
Mohamad_makarem89@yahoo.com
٢- مدیریت فنی و تولید : مهندس محمد شکری
فارغ التحصیل رشته مهندسی پلیمر مقطع کارشناسی از دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال ۱۳۷۸
فارغ التحصیل رشته مهندسی پلیمر مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال ۱۳۸۱
٣- سرپرست کارگاه: مهندس وحید فرهنگیان
فارغ‌التحصیل رشته عمران مقطع کارشناسی دانشگاه سنندج

ادامه مطلب

به لطف پروردگار و اعتماد شما عزیزان شرکت پارس پترو مروارید روز به روز در راستای تحقق اهداف عالی خود قدم های جدیدی بر میدارد و اینک ما با بهرگیری از نیروهای مجرب و صالح خود و بر پایه اصول صداقت و مشتری مداری سعی در سرانجام رساندن رسالت اصلی خود، که جذب اعتماد و رضایت هر چه بیشتر شما سروران گرامی میباشد را با تلاش و استعانت از خداوند متعال خواستاریم. زیرا ماندگارترین سرمایه اعتماد است. باشد که با دانش فنی بالا و تعهدکاری قوی در راستای اعتلای ایران اسلامی قدم های مستمری برداریم.

ادامه مطلب

استعلام قیمت به روز کفپوشهای پلیمری

مشاوره واتس اپ :٠٩٣۵٢٢٢٠٢٧٠

برخی از مشتریان ما

محصولات پــارس پتـرو مرواریــد

تولیــد انــواع رزیــنهاى پلــى یورتــان، کفپـــوش اپوکســـى، عایـــق رطوبتـــى، چســـب و رنـــگهاى صنعتـى و ساختمانى

آخرین اخبار و مقالات

developer آبان 6, 1398

پاسخ جزئی به پرسشی بزرگ پیرامون اعداد اول

دانشمندان موفق شده‌اند ربات جدیدی بسازند که می‌تواند با یک دست مکعب روبیک را در سه دقیقه حل کند. ربات جدیدی ساخته شده است که با استفاده از هوش مصنوعی، […]
developer آبان 6, 1398

هوش بشر: آیا انسان به مرزهای نهایی دانش رسیده‌ است؟

دانشمندان موفق شده‌اند ربات جدیدی بسازند که می‌تواند با یک دست مکعب روبیک را در سه دقیقه حل کند. ربات جدیدی ساخته شده است که با استفاده از هوش مصنوعی، […]
developer آبان 6, 1398

چرا فریب دادن سیستم‌های هوش مصنوعی‌ مبتنی بر یادگیری عمیق بسیار آسان است

دانشمندان موفق شده‌اند ربات جدیدی بسازند که می‌تواند با یک دست مکعب روبیک را در سه دقیقه حل کند. ربات جدیدی ساخته شده است که با استفاده از هوش مصنوعی، […]